Mellom Bolæren (Midtre Bolærne)

"Mellem-Bolæren er den største av øene, og vel den som som først fik beboere. Fem adelsmænd hadde sat hinanden stevne paa Bolærne 7 mai 1631 for å sætte opp et fællesbrev til kansler Kristian Friis om sikring av særrettigheter" (Berg:1922)

"I 1657 bodde Hans og Lage på Bolærene. Av dem bodde Hans på Mellom Bolæren. Til sammen hadde de 7 kuer, 10 sauer og 18 geiter. Mellom Bolæren hadde i 1866 et dyrket areal på 20 mål. "(Brendalsmo:1993)

"Midt på den lstre halvdelen av Mellom Bolæren ligger Grevestua. Dette er en laftet toetasjes tømmerbygning som grev Peder Anker Wedel Jarlsberg fikk oppført i 1840-åra." (Brendalsmo:1993)

"På østsida av øya, i et lite dalføre som munner ut mot Kongshvanen, ligger restene av øyenes tristeste historie: Fangeleirene for russiske krigsfanger under den annen verdenskrig." (Brendalsmo:1993)

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet