Østre Bolæren (Østre Bolærne)

"Ikke før i første halvdel av 1700-tallet kjenner vi til fastboende på Østre Bolæren. Her som på de andre øyene var mannfolka sjømenn, loser og fiskere." (Brendalsmo:1993)

"På odden het i nordvest ble det nylig oppdaget en kompassrose inndelt i 16 streker, hogd inn i fjellet. Slike roser ble brukt for å ha orienteringspunkt å refere utfra når skuter som trengte los ble observert på fjorden. "(Brendalsmo:1993) "Ifølge datering basert på misvisning stammer den sannsynligvis fra midten av 1500-tallet."(Wikipedia)

"På Østre Bolæren finner vi Bolærne fort. Høsten 1916 startet Forsvaret med en provisorisk utbygging på Østre Bolærne med fire stk eldre 12 cm Bofors-kanoner og to stk. 65 mm kanoner på Østre Bolærne for å trygge marinens hovedbase som den gang var Karljohansvern i Horten. I januar 1935 startet en utbygging på Østre Bolærne med tre stk 15 cm L/50 Bofors-kanoner." (Wikipedia)

"Tunnelbatteriet samt minefeltet ble nedlagt i 1999. De tre tårnkanoene ble lagt i møllpose i 2001,[4] det er snakk om å bevare en kanon som museum.I 2004 ble Bolærne solgt til Brunstad Christian Church, etter mye politisk debatt frasa BCC seg eiendommen slik at den ble solgt til Vestfold Fylkeskommune og åpnet som friluftsområde. Før området ble åpnet for allmennheten ble øyene sikret ved at løpegraver ble igjenfyllt, bunkere og nærforsvarsstillinger gjenmurt og piggtråd fjernet. Kanonene i tunnelbatteriet står igjen, men er gjenmurte slik at kanonrørene stikker ut av kasemattene." (Wikipedia)

Referanser

Sist oppdatert: 2013-12-11 10:12

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet