Hvaløy

"I Rødeboken(1390 aarene) staar to anførsler om øen: 1. Mariakirkens prestebord i Tunsberg eier 1 laup smør; 2. Oslo bispestol eier tredjeparten i Hvalø (kaldes laups land, staar det)" (Berg:1922)

"Hvalø hadde rimeligvis beboere ogsaa i middelalderen, men i folkefattige tider sto nok øen øde. Det hetter i 1575 at Tunsbergpresten benyttet "halffparttenn Hualløenn til fæhaffnn", og da var det neppe brukere her." (Berg:1922)

"Det høyeste folketallet på øya ble nådd i 1865, 40 personer. I 1820 beskrives de faktisk på følgenede måte (etter Paulsen): " Hvaløy, to bruk: Jacob Johannessen og Hans Movik, jordbund, "Een øen langt fra Landet."" (Brendalsmo:1993)

"Her finner vi i dag to våningshus. Her der det også drengestue og låve. Og en noe igjengrodd tennisbane, kan vi tilføye." (Brendalsmo:1993)

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet