Håøya

"Håøya lå opprinnelig som underbruk til Alby på Veierland, sammen med Horperød(...) Det fantes 1-2 husmenn på Håya utover på 1600-tallet, og noen særlig flere ser det ikke ut til å ha vært seinere heller. Forsvarsdepartmentet ble eier av hele øya i 1895." (Brendalsmo:1993)

"Håøya fort var et kystfort på Håøya i Nøtterøy kommune, Vestfold. Fortet ble påbegynt i 1892, og sto ferdig to år senere. Den første våpenøvelsen ble holdt i 1897. Bestykningen besto av to 12 cm og fire 6,5 cm kanoner. I 1900 ble ytterligere to 21 cm kanoner montert.  Hensikten med fortet var at det sammen med Sundås batteri på fastlandet skulle sperre Vestfjorden for innseiling, og at det således skulle dekke den norske marinens opplagshavn i Melsomvik.  I mai 1940 ble de to 12 cm kanonene demontert og sendt til Rørvik.Øya ble brukt som rekonvalesensleir for sårede soldater, og var også base for en flotilje med mini-ubåter. I dag er bygningene brukt som ferieboliger for Forsvarets personell." (Wikipedia)

Referanser

Sist oppdatert: 2013-12-11 12:36

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet