Nordbyen nr.3, Tønsberg

"Nr.3 er gamle malermester Lundquist' gård. Malermesteren selv var en driftig kar, det var han som under festlighetene på Stensarmen 1864 på 17.maidagen malte et stort "transperant" med frihetsgudinnen med krans og palmegren""(Paulsen:1953)

"I 1820 årene holdt jomfru Stout skole her- herfra kunne elevene gå inn i "klokkerskolen"." (Paulsen:1953)

"I den nordre bygning, som er den eldste, bodde en gang en falskmynter som ved ett blafrende, lite lys om natten drev son lønnlige gjerning." (Paulsen:1953)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-08-15 14:36

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet