Nøtterøy kirke

"Nøtterø kirke var indviet til jomfru Maria, og dens festdag var 16.august. Dette fremgaar av biskop Eysteins jordebok." (Berg:1922)

"Kirken er en korsbygning, delvis av brudsten, delvis av teglsten, og hvitkalket." (Berg:1922)

"Kirkens vestskip og tårnfot utgjør det opprinnelige kirkebygget. Kirken ble opprinnelig bygget omkring 1100 i gråstein i romansk stil. Kirken er utvidet mot øst som korskole i to tilbygningsetapper som foregikk i 1839 og 1883. Kirken har ca. 600 sitteplasser og to gallerier." (Wikipedia)

 

Referanser

Sist oppdatert: 2013-12-18 14:11

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet