Kongsgården

"Men selve byen hadde også sin egen kongsgård, de vi idag kan se ruinene av på Nedre gate, like overfor den gamle jernbanestasjonen. Det var ikke før i 1960, i forbindelse med utgravningen til et nybygg, at ruinene kom for dagen. Men det hadde lenge vært kjent at det her eller like i nærheten hadde ligget en kongsgård som etter sagaen ble bygget av Håkon Håkonsson fra 1234 og fremover."(Dittmann:1992)

"I dag ligger ruinene av den gamle kongsgården midt i trafikkmaskinen Tønsberg, og forteller oss om en fordums storhetstid, med en hage som har gått ned til sjøen, Lavranskirken like opp i bakken og bak den et Tunsberghus som var i ferd med å bli utbygget til et av Nordens største festningsverk." (Dittmann:1992)

Referanser

Sist oppdatert: 2013-12-19 14:57

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet