Sevika og Kjøpmannskjær i sel- og hvalfangsten

 
Sel- og hvalfangsten utviklet seg til en stor næring etter 1850 og fikk enorm betydning for Nøtterøy. Fangstfartøy ble utrustet og dro fra Sevika i februar hvert år. Sevika ble brukt fordi det var kortere vei til åpent vann.
I vintre med mye is måtte de hogge seg råk. Da kunne det være 100 mann i sving for å få skutene i åpent vann.
Dikteren Aasmund Olavsson Vinje så 16  fangstskuter klare til å dra på fangst da han besøkte Vrengen i 1870. Svend Foyns første dampdrevne hvalbåt, Spes&Fides(Håp og Tro) gikk ut fra Sevika 18. februar 1864.
Spissa som den ble kalt var ingen suksess de første årene, men med Svend Foyns konstruksjon av harpunkanon og granatharpun ble de avgjørende for utviklingen av den moderne hvalfangsten. Både harpun og kanon er siden sterkt forbedret. Veien fra Kanalen over Nøtterøy til Sevika var en av de eldste veiene på Nøtterøy, og Sevika  med Roper`n var fergestedet for overfart til Tjøme.
Senere ble veien lagt om til Kjøpmannskjær og ferge avstanden til Tjøme ble halvvert.
Da selfangsten avtok,ble fangsten av klappmyss og bottlenose viktig. Svend Foyn hadde bygget trankokeri på Revodden under Ramdal, men i 1884 bygget svensken Alfred Nilsson et stort trankokeri i Kjøpmannskjær,der spekk av sel og hval ble foredlet til olje.

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet