Kjelleolla (Frodakjelda)

"Det kan nevnes at Kjelleolla ved Farmannsveien opprinnelig het Frodakjelda i følge en grensebeskrivelse for Tønsberg i "Codex Tønsbergensis" (byloven fra 1276). I 1955/56 ble Kjelleolla satt pent i stand og det opprinnelige navn fra middelalderen "Frodakjelda" ble innhugget på stenmuren bak vannkummen (Tønsbergs Blad 1993.07.05)

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet