Gulli Gnr 8

"På de høyereliggende steder i Sem og Slagen har det visstnok ferdes mennesker alr fra Nøstevtskulturens tid i det 5. og 4. årteusen f. Kr. Grovt og uregelmessig tilhugne, uslepne eller bare ved eggen slepne flintredskaper er funnet på Eikeberg, Gulli og på Semsilene i Sem sogn (...) Menneskene på dette kulturtrinn kjente enda ikke åkerbruk og ikke andre hysdyr enn hunden. De brukte rått tildannede redskaper av flint, stein, tre og ben og levde vesentlig av jakt og fiskeri, røtter og urter." (Sem og Slagen : en bygdebok 2 b. 1 156)

" (...) Gulli var tingsted fra 1687 til 1751, Kjelleren ved Jarlsberg, 1751-1813, Tem 1813-42 Fra 1843 ble tinget satt på jurisdiksjonens nye ting- og arresthus i Sem, senere kalt Arresten." (Sem og Slagen : en bygdebok 2 b. 2 36)

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet