Essoskogen

Essoskogen har tidligere gått under navnene Bakkeskogen og Karlsvikskogen. Essoskogen er fredet av Vestfold fylkeskommune.

"I 1958 kjøpte Essoselskapet opp en rekke eiendommer, og raffineriet på Slagentangen ble bygget og satt i drift i 1962." (Asplin 1998:32)

Frem til Essoselskapets oppkjøp var det feriekolonidrift der, fortsatt kan man se restene etter dette. Feriekoloniene var eid av Oslo kommune og var oppdelt i henholdsvis jente- og guttekolonier.

Referanser

Sist oppdatert: 2013-08-29 11:49

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet