Sems Dampsag og Stavskjæreri (Tønna)

"Denne bedrift ble grunnlagt ved Sem stasjon i 1880 (eller 1882) av et interessentskap under formanavnet Sems Dampsag og Stavskjæreri med formål og drive sagbruk for skjæring av tømmer og stav til eksport." (Sem og Slagen 2 b. 2:1963 344)

"I 1883 ble Gerhard Kristoffer von Krogh Jansen ansatt som bestyrer ved det nue industrianlegg. Han var født i Bergen og hadde således vokst opp i et miljø hvor tønner i fobindelse med fisk var et viktig produkt. Før han kom til Sem, hadde han vært ansatt ved en tønnefabrikk i Sverige. Like etter at han hadde overtatt bestyrerstillingenved Semsbedriften, utvidet hab prosuksjonen til også å omfatte ferdige tønner og fustasjer beregnet på meierier og maragarinfabrikker." (Eriksen:2000 31)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-09-10 14:29

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet