A/S Sems Dampysteri

"I 1897 ble A/S Sems Dampysteri etablert. Det ble startet som et andelsforetagende og med smørproduksjon og ysting av fetost som formål. Interessentene hørte hjemme i Sem og Stokke.. Andelene var basert på kjøp av en aksje pr ku. Hver aksje kostet 25 kr. og ble betalt avdragsvis. Til ysteriet fikk man kjøpt en tomt på 11/2 mål av N.C. Larsen på Aulerød." (Eriksen:2000 38)

"Dette ysteriet oppgis opprettet 1897. Det kalles også dampysteri. Produksjonen var opprinnelig fetost og mysost. Ysteriet fikk bronsemedalje for sveitserost i Tønsberg 1905 og i Oslo 1907. (...) Sem Ysteri gikk etter hvert over til smørproduksjon og melkesalg. Edvart Trevland er oppgitt som eier av ysteriet, senere hans sønn Sverre. Ysteriet ble nedlagt i 1951." (Wekre:1960)

 

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet