Den latinske skole i Tønsberg

"En virkelig skole fantes dog i Tønsberg allerede i katolsk tid, nemlig den latisnke skole, som utelukkende var bestemt til utdannelse av pretser. En skolemester nevnes i Tønsberg i Sira Steinar Thorgilssons testament fra 1398." (Johnsen:1929 247)

"Den gamle latinskole i Tønsberg vedblev efter navnet å bestå helt til Kristian IV's skolereform av 1740. De gode konjunkturene omkring 1700 svekket imidlertid borgernes interesse for den lærde skole, da deres børn kunde finne et runderligere utkomme i skibsfarten." (Johnsen:1934 369)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-09-16 12:21

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet