Tønsbergs sparebank

"Efterat byen tidligere havde havt en Sparebank, der traadte i Virksomhed i 1826, men allerede opløsted efter 6 Aars Virksomhed, blev den nuværende "Tønsbergs sparebank" stiftet i 1846 efter Indbydelse af Kjøbmand J. Nissen, Toldkasserer Captein Døderlein, Kjøbmand H. Hansen, Overtoldbetjent, Løintnant Lied og Kontorist C.M. Nielsen. Indbydelsen vandt Tilslutning, idet 59 Personer i de forskjelligste Stillinger, paa faa Undtagelser nær af Byens Borgere, tegnede sig for tilsammen 83 Aktier à 10 Spd. som rentefrit Laan." Gløersen:1900 41)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-09-22 14:20

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet