Husø Verft og Mek. verksted A/S

"Skipper og reder Christian Adolf Foyn (f. 1827 på Nordre Føyen på Føyenland) kjøpe i 1864 et gårdsbruk med tilhørende verft på Husøy for 2000 spd. (bind I, s. 1182, 1184-85, II, s. 88) (...) Den vesentlige beskjeftigelse ved verftet besto i reparasjoner av seilskip og slippsetting av hvalbåter på glidesleder." (Sem og Slagen 2. b. 2:1963 388)

"Mens man tidligere bare bygde og reparterte skip er denne virksomhet nå kommet i annen rekke, ved at verftet har spesialisert seg på lektere, grabb og mudderprammer, samt skipsombygginger, bl.a. innredning av fryseskip.Enn videre lages hydrauliske skipsluker i en størrelsesorden man ikke tidligere har utført her i landet. Hovedproduksjonen er imidlertid lagringstanker av stål og aluminium, som bygges landet over for alle større oljeselskaper og industribedrifter." (Sem og Slagen 2. b. 2:1963 390)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-10-10 12:44

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet