Gunnarsbø

"Gunnarsbø (Gunnarsbær, d.e. Gunnars gård) nevnes første gang i Håkon Håkonssens saga, hvor det fortelles at Slittungene i slutten av februar 1218 kom seilende inn Træla og la til ved Skjeljasteingrunnen (ved den suværende Stenkanalen - Stensarmen) og gikk op til Gunnarsbø, hvor de gjorde holdt. Baglene var den gang herrer i byen og det blev den neste dag et hårdt slag på Gunnarsbø mellom de to partier. Det endte med at de som var igjen av Slittungene fór øst til Marker (i søndre Østfold)." (Sem og Slagen 1. b. 1. d:1945 576)

 

"Selv i dag oppfattes "Gunnarsbø" ikke nødvendigvis som ensbetydene med "Tønsberg" som stedsangivelse innenfor Tønsberghalvøya. I Magnus Lagabøters bylov er grensen mot Gunnarsbø sørgrense for byens takmark, og Johnsen (1929:32) mener at Gunnarsbø må være skilt ut fra en eldre gård Haugar i første halvdel av 800-tallet." (Brendalsmo:1989 45)

"I 1878 bygde konsul Wilhelm Wilhelmsen sin stilige privatbolig av sten i to etasjer på Gunnarsbø, det nuværende rådhus. Der er sterkt preget av italiensk bygningskunst under renessansen" (Johnsen:1952)

 

 

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet