Pukkestad gård

"I året 1900 ble byen herjet av en stor brann som la kirken og det meste av den sentrale bydel i aske. Derfor virker byen temmelig ny, og det er lite igjen av den gamle bebyggelsen. Best bevart er Pukkestad går, nå innredet til Sandefjord Bymuseum. Det vakre anlegget er skjenket byen av skipsreder Anders Jahre." (Bakken:1963 23)

"Gården er et vakkert 1700-talls anlegg inne i selve byområdet, men med tilstrekkelig friareal omkring, slik at man stadig bevarer illusjonen om en storgård. Takket være tilskudd fra skipsreder Anders Jahre lyktes det å kjøpe denne eiendommen i 1950 som Bymuseum for Sandefjord." (Engelstad:1964 236)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-10-16 15:28

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet