Våle kirke

"Fra middelalderen, men med senere forandringer. Skipet var ca. 8 m kortere enn nå. Det opprinnelige kor hadde apsis, men med rett avslutning utvendig. Middelaldersk døpefint i gottlandsk kalkstein, nå i Universitetets Oldsakssamling. Altertavle i renessanse." (Bakken:1963 39)

"Den eldste klokka i Våle kirke kan også stamme fra tiden før reformasjonen, men det er usikkert. Den er meget stor, 90 cm i diameter, men har ingen inskripsjoner eller ornamenter, og dessverre mangler vi også skriftlige opptegnelser om den. Klokka har så mange bitoner at det umilig å bestemme hovedtonen." (Hof bygdebok 2:1960 301)

"Våle kirke var vidd til St. Olav. Han ble vernehelgen for i alt ca. 50 kirker her i landet og er i så måte, nest etter jomfru Maria, den helgen som har fått flest kirker vidd til seg. Første gang vi hører om Våle sogn er i et brev fra 4. januar 1346. Rødeboka har formen "Vala kirkia"." (Hof bygdebok 2:1960 302-303)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-10-17 14:02

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet