Olav Duun (1876 - 1939)

Olav Duun er født i 1876 i Fosnes i Namdalen, hvor hans far er gårdbruker og fisker. På sit hjemsted, gården Duun, bodde han, til han 24 år gammel reiste til lærerskolen i Levanger - "uten medfødt trang til lærergjerningen", men i håb om at den vilde gi han anledning til at skrive. Efter tre års ophold ved ved lærerskolen var han først et år lærer på Inderøen, siden tre år på Singsås i Guldalen, blev derefter ansat ved Botne skole utenfor Holmestrand, en stilling han fremdeles indehar, og som ganske riktig har git han anledning til at skrive." (Øverland:1926 11)

"Nede i Botne ved Holmestrand sat han og skreiv mest alle sine bøker og forma si eiga verd med merkelege menneske. Og med han skapte, grodde han fast her på Rambergfjellet sitt. "Eg høyrer til "muslingana", eg, skreiv han ein gong, "til slaget blåskjel eller kva det kan vera, eg sit fast på berget mitt." (Thesen:1946 25)

 

Referanser

Sist oppdatert: 2014-10-20 14:02

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet