Sande Prestegård

"Spredd over hele fylket finner vi prestegårdene. Disse bygningene har i stor grad satt sitt preg på byggeskikken i Vestfold, og det finnes prektige 1700- og 1800-talls anlegg. Som eksempel og illustrasjon kan vi nevne Sande og Tjølling prestegårder, den første fra 1783 den andre fra 1805. Bare ca. 20 år skiller, men mens dene ene ennå har 1700-tallets høye valmtak over en to-etasjes bygningskropp, har den andre det sene 1700-tallets og ikke minst 1800-årenes så karakteristiske takform, halvvalm, og er reist i 1,5 etasje.

Sande prestegård hadde opprinnelig hele langveggen mot tunet dekket av en langsgående sval. Bare en mindre del står igjen i dag." (Møller:1980 422)

"Sande prestegård lå tidligere rett nord for kirken og brant samtidig med den. Prestegården ble flyttet lenger nordover, og ble brukt som prestebolig til 1964. (...)

I dag er prestegården fredet og restaurert og sentrum for mange aktiviterer. Sande historielag har laget en fin og rikholdig bygdesamling, med utstilling i låve, skolestue, smie og bryggerhus. I låven er det også utstillingslokaler for Sande kunstforening og kunstverksteder. I nordkanten av tunet ligger en gammel gravhaug.

"Den brune mann" skal også ha tilhod på gården. Han skal ha vært en meget nidkjær prest som bl.a. nektet folk å bli konfirmert, noe som kunne skape store problemer på den tid. Han skal ha vært sett og hørt både i prestegården og på kirkegården." (Petersen:1999 76-77)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-10-21 09:30

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet