Hudøy

"Spørsmålet om når de første menneskene kom til øya som fastboende, kan derfor bare bli gjenstand for kvalifisert gjetting, og det er grunn til å anta at den første menneskelige bruk av Hudøy var til sommerbeite for sauer, altså en slags dyrenes sommerleir. I nevnte bygdebok kan vi lese at øyas første registrerte bruker var en Kolbjørn. Han nevnes første gang i 1528 og "maa ha været leilænding under Oslobispen", for Hydøy var kirkegods i gammel tid." (Loraas:2000 10)

"Hudøy er en av øyene i Tjømes skjærgård som tidligere hadde fast bosetning, men øya har vært ubebodd siden 1985. Rundt århundreskiftet bodde det omkring 150 mennesker der. De fleste levde av en kombinasjon av jordbruk, fiske og skipsfart.

Øya eies av Oslo kommune, og er mest kjent for sine feriekolonier eller sommerleire for skolebarn fra byen. Feriekolonidriften begynte på Hudøy i 1916. Feriekoloniene ble tidligere drevet direkte av Oslo kommune, men fra 1991 har kommunen samarbeidet med Kirkens bymisjon gjennom Stiftelsen Hudøy. Hudøy har i dag 59 bygninger fordelt på 11 leirsteder." (wikipedia.no)

"Navnet uttales Hu'i, og skrives 1398 Hudøyna, 1528 Hudønn, 1575 Hodøenn, 1604 Hudøen, senere enkelte ganger Hofvitøen, men mest Hudøen eller Hudø. paa gammelnorsk Hudøy. Første led er ordet hud, dyrehud, og navnet maa være git, fordi øen har noget likhet med en utbredd dyrehud." (Berg:1920 293)

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet