Torød kirke (Torød kapel)

"Torød kapel, bygdens anden kirke, blev færdig 1915. Tanken om at faa et kirkehus i sydøstre del av sognet kom frem allerede i 80-aarene, dengang særlig med kapellan H. T. Hansen som talsmand, men først 1904 kom det fart i det forberedende arbeide som nu fremover blev ledet av kapellan Jensen, lærer Lindefjeld og kandidat Agerup. Høsten 1912 indviet provst Backer tomten, og 11. mai 1915 foregik den høitidelige indvielse av kapellet ved biskop Tandberg. Torød kapel er en langkirke av reisverk med 360 sitteplasser." (Berg:1922 181)

"Torød kirke er en langkrike fra 1915 i Nøtterøy kommune, Vestfold fylke.

Byggverket er i tre og har 200 plasser. Da den stod ferdig i 1915, var den Nøtterøys andre kirke. Nøtterøy kirke hadde da eksistert i over 700 år." (wikipedia.no)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-10-22 14:08

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet