Hogsnes dampsag

"Kjøpmann og trelasthandler N.C. Nielsen i Åsgårdstrand (d. 1896, 71 år) anla denne sag i 1860-årene på Smørberg (bind I, s. 315). I 1870 forteller matmannen at saga var i drift hele året og tilvirket last fra Aulielvas vassdrag. saga beskjeftiget 6 arbeidere. Dampmaskinen (lokomobilen) hadde en styrke på 6 HK. I 1870 ble det skåret 3000 tylfter planker, 4000 tylfter bord og lekter 4000 tylfter stav. Saga nevnes også i amtmannena innberetning i 1875, men ikke i 1880. Sagmester i 1875 var Anton Nilsen, Smørberg (f. ca. 1830 i Hof). 

I slutten av 1870-årene ble den gamle sag revet og en ny oppført, men ble snart nedlagt." (Sem og Slagen 2. b. 2.:1963 343)

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet