Norsk Rammefabrik

"Foruten sin fotografforretning driver Ansgar Larsen i Conradisgate 5 Norsk Rammefabrik, som han startet i 1918. Den omfatter fabrikation av polerte facon- oh ovalrammer i egte mahogni, bjerk, satin og har beskjæftiget optil 30 personer. Den er den eneste fabrik i landet for faconrammer, som vi før har faat fra utlandet. Dens rammer er baade i kvalitet og pris fuldt konkurrancedyktige og sælges over hele landet, likesom der er eksportert endel til England og Amerika." (Vestfold fylke : Tønsberg:1924 25)

Referanser

Sist oppdatert: 2014-10-27 14:12

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet