A/S Tønsberg Papirindustri (Bong)

"Rettelig sving på fabrikasjon av poser og konvolutter ble det først da Henrik Østad-Falck i 1898 starta A/S Tønsberg Papirfabrikk. Som navnet forteller, var det opphavlig meininga å drive bare posefabrikasjon, men alt om høsten samme året ble det på generalforsamling i selskapet vedtatt å utvide drifta til framstilling av konvolutter. Som en konsekvens av det ble firmanavnet endra til A/S Tønsberg Papirindustri." (Medby:1950 573)

"Her i landet ble det ikke laget konvoloutter før omkring 1870, da forskjellige firmaer satte i gang tilvirkning i det små, men senere lyktes det A/S Tønsberg Papirindustri å skape en storbedrift innen den bransje." (Fiskaa:1948 11)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-01-29 12:55

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet