Vivestad Kirke

Vivestad kirke

"Trekirke, oppført i 1913. fra den tidligere kirken, som brant ned i 1911, ble vl.a altertavlen og prekestolen reddet. Altertavlen er av Albert Schrøder, Nævstad på Sjælland. Den er fra 1667. Prekestolen er eldre, for den bærer Christian den fjerdes monogram." (Solum, side 13)

"Etter reformasjonen var det ialt 19 lovekirker i Norge. Av dem var det tre i Vestfold. Vivestad kirke er en av dem. 

Den kirkebygning som først og fremst forbindes med lovekirken i Vivestad, er den stavkirken som omtales ca. 140 og som ble revet og bygd ny i 1620-årene. Da denne kirken brant ned i 1911, reddet man lykkeligvis det meste av det verdifulle inventaret. 

Hva er en lovekirke? Vi henter definisjon fra et verk om lovekirker. Her heter det: "En lovekirke kan beskrives som en kirke med slikt ry for hellighet og undergjørende kraft, at om man lover den en gave og ber en bønn, så blir bønnen oppfylt - og kirken har krav på gaven"." (Bjerkø:1999 8)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-03-18 10:23

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet