Holtung Ysteri

"Holtung Ysteri oppgis opprettet 1884. Melkemengden 1890 var 176.671 liter og i 1895 185.478 liter. Produksjonen var fetost og mysost som ved de andre jarlsbergmeieriene." (Wekre:1960 117)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-03-04 09:42

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet