Sande Kirke

Sande kirke

"Sande har to kirker, Sande kirke og Bekkestranda kapell. Det er Sande kirke som er hovedkirken" (Kjenn din kommune, Sande i Vestfold 1960 35)

"Sande Kirke er en langkirke fra 1093 og har 350 plasser. Restaurert i 1631 og gjennoppbygget etter brann i 1783" (Wikipedia).

"Det har jo vært skikk i landet vårt å bygge kirken på et høyt sted, når det ikke har skjedd for Sande kirkes vedkommende, har det sine grunner. De hadde - heter det - begynt å sette opp kirken på Aashaugen, men Veierud og Aastussene likte ikke et slikt naboskap, og en morgen fant de byggematerialene på det stedet hvor kirken nå står" (Sandeboka- bygdebok for Sande 1939 72)

(foto: Wilse, Anders Beer 01.02.1926) 

Referanser

Sist oppdatert: 2015-03-18 13:07

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet