Galleberg bruk

"Bedriften eies av K.E. Fossum og Gunnar Fossum og omfatter gårdsbruk, teglverk, sag, høvleri og trelastforretning. Det produseres murstein, takstein, drensrør samt bygningsmaterialer. Om sommeren er det ansatt ca 35-40 mann, om vinteren ca 20." (Kjenn din kommune : Sande i Vestfold:1960 47)

"Galleberg teglverk. Tilhører Galleberg Bruk ved Galleberg station i Sande. Foruten teglsten brændes kalk i ringovnen." (Dietrichson:1923 39)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-03-19 08:35

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet