Selvig bruk (Sande tresliperi)

"Tanken om et tresliperi ved Selvik i Holmestrandsfjorden oppsto allerede i året 1900. Da skrev brukseier Willem Stibolt i sin dagbok: "jeg spekulerer på at kjøbe Selvig hovedgaard med gjenværende skov, udnytte vandfallet til et 3000 tons amerikansk træsliberi, ramme det hele sammen til et gods med jordbrug, teglverksdrift, skovdrift og træsliberi:"" (Sande tresliperi 50 år - Sande paper mill 10 år, Erik Lunde, 1971 7)

"Da vannkraften i Selvikvassdraget viste sig å være mindre enn oprinnelig forutsatt, anskaffet Stibolt i 1906 et dampanlegg for å supplere kraften. Dette blev visstnok det første og eneste tresliperi i Norge som skulde drives med damp. (Sande tresliperi-en beretning om tremasseindustrien ved Selvik, Sande i Vestfold. Ingolf Kittilsen. 1945 16)


Referanser

Sist oppdatert: 2015-03-05 09:11

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet