Bustein

"Fra Store-Ferder er det ikke langt nordover til to nokså store øer som heter Bustein. Det bor ingen folk her, og disse øene har visst aldri vært bebodd heller. Navnet kommer antagelig av at det kan ha stått ei bu der, visstnok på Vestre-Bustein, sannsynligvis til opbevaring av høi. I gamle dager fikk de nemlig to-tre lass høi på denne øen. Det kan også tenkes at bua har vært satt op til ly for fiskerne, for nettopp omkring Bustein er det utmerkede fiskeplasser, og fiskere går i våre dager ofte i land på Bustein for å hvile og spise. Går en op på Østre-Bustein, ser en at øen tidligere har ligget under vann, for det strekker sig en stor skjellbanke tvers over øen fra øst til øst." (Tønsberg, Åsgårdstrand, Nøtterøy, Tjøme m.m.:1932 15)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-04-21 14:34

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet