Agnæs Fyrstikkfabrikk

Wf.hl.7650

Forestia Agnes, tidligere Agnes Fabrikker A/S, var den siste fyrstikkfabrikken i Norge. Fyrstikkproduksjonen begynte i 1877, og det ble produsert fyrstikker utenfor Stavern i 107 år, helt frem til 1984. Bedriften har sitt navn etter gården Agnes utenfor Stavern. Der lå det først et brennevinsbrenneri som ble overtatt av konsul Chr. Christiansen, som etter overtakelsen bygget dette om til en fyrstikkfabrikk. I 1887 ble fabrikken kjøpt av Nitedals Tændstikfabrik som senere gikk sammen med de øvrige norske fyrstikkfabrikker under navnet Bryn-Halden & Nitedals Tændstikfabrik A/S. I 1938 utvidet virksomheten også til å omfatte fabrikasjon av trevarer. Tidlig på 1960-tallet begynte man å produsere sponplater, en produksjon som fortsatte etter at fyrstikkproduksjonen ble avviklet i 1984. Agnes fabrikker har alltid vært en viktig hjørnesteinsbedrift i Stavern. I tilknytning til fabrikken ble det oppført arbeiderboliger, et bad, sykehus, forsamlingslokale, fotball- og tennisbane. (Kilde: Arkivportalen)

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet