Våle Poståpneri


"Etter 1814 fortsatte ordningen med faste postbønder som fraktet posten til bygda.

En vesentlig del av posten kom til Solerød, der det fra 1875 ble opprettet et slags poståpneri.

 Våle poståpneri var det første offisielle poståpneri i kommunen, det ble opprettet på Sørby i 1886. Fra samme tid ble det  fastkjørende postrute to ganger i uka fra Holmestrand -Sørby - Fossan til Tufte i Ramnes.

Etter en tid ble denne ruta kjørt 3 ganger i uka, og denne ordningen varte helt til Tønsberg-Eidsfossbanen ble åpnet i 1901. Da ble det poståpnerier ved stasjonene i bygda. Samtidig ble postruten fra Holmestrand til Sørby utvidet til landpostrute med retur over Holm, Huseby og Ryk, annenhver dag.

Det var kjøpmann Anders Christian Backe som hadde ansvaret for Våle poståpneri, og han ble også en av initiativtagerne og den første formann i Våle telefonselskap, som ble konstitutert i 1897.

Den 1. oktober 1898 ble telefonsentralen som var installert hos Guttorm Sørby, satt i drift med 33 abonnenter. Våle fikk da forbindelse med Holmestrand, men selskapet fikk ikke nødvendige konsesjoner slik at linjene kunne tilkoples rikstelefonnettet. Først i 1903 ble det en ordning mellom Våle og Ramnes, og nettet i de to kommuner ble koplet sammen ved Berg.

Fra 1904 ble det opprettet rikstelefonstasjon, og da fikk Våle forbindelse med Horten og Tønsberg"  

(Rønningen 1985 177)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-06-08 12:27

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet