Kossegården

Storgata 55

 

"Kossegården, Storgaten 55, den gamle stilige patrisiergården ved kirken, bærer navnet etter o.r.sakfører Peter Koss, som eide gården i 1880-årene. Alle kjenner denne rare, gamle gården, med de gamle rundbuete kjellervinduene og de metertykke murer, hvorfra det i alle år har strømmet så meget mystikk" (Paulsen:1953)

 

 

Referanser

Sist oppdatert: 2013-10-08 12:50

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet