Lavranskirken

 "Lavranskirken lå på den nuværende sognekirkes tomt. Dog stod alteret ikke fullt så langt øst som nu. Den var en 3-skibet romansk langkirke av sten, "53 Skridt lang og 25 Skridt breed", med grunnmuret tårn, hvilende på 4 svære søiler omtrent midt i kirken" (Johnsen:1929)

"Den viktigste og en av de eldste steinkirkene i byen var vigslet til martyren St.Laurentius og ble på norsk kalt Lavranskirken."(Johnsen:1971)

 "Det var fra toppen av dette kirketårnet at en av kong Sverres speidere kunne observere hva som foregikk inne på festningsområdet på Fjellet under beleiringen av baglerne.) (Dittmann:1992)

Kirken ble spart for den store bybrannen i 1536, men 5. oktober 1583 gikk alt brennbart i kirken opp i flammer. Menigheten satte den snart i stand igjen og i den påfølgende tid ble den reparert en rekke ganger. Lenger ut på 1700-tallet forfalt den imidlertid stadig, ettersom det var sparsomt med midler for vedlikehold.

Kirken ble revet 1810-1814 (Johnsen 1971:106)

Provster og prester ved Lavranskirken i Tønsberg
(Gjessing 1913:170)

-Jofreyr (1218, 1223)
-Ogmund Toraldsson (1291)
-Torgeir (1320, 1322)
-Sira Orm (1366)
-Torgeir Haraldsson (1377, 1384)
-Svein Arneson (1395)
-Halbjørn Bjørnsson (1397, 1398, 1400, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1409, 1410)
-Henrik Hansson (1426, 1434, 1436)
-Hr. Hans (1447)
-Hr. Nils Audunsson (1481)
-Torkel Simonsson (14890, 1491, 1502)
-Laurits Madssøn (1531, 1533, 1535, 1537, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1551, 1552, 1555)
-Mester Frantz Berg (1555)
-Rasmus Hjort (1565)

Referanser

Sist oppdatert: 2013-09-16 13:29

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet