Revetal Ysteri / Vestfold Tørrmelkfabrikk

Etter at Ramnes ysteri ble nedlagt i 1892, ble det åpnet nytt ysteri på Revetal i 1893. Mange av de som leverte melk var fra Ramnes. I 1903 brant lokalene ned, men ysteriet ble raskt bygget opp igjen. Ysteriet ble nedlagt i 1910. 

I 1900 var Hanna Josefine Johansen overysterske. 
I 1910 var det Olga Andersen som hadde den jobben. 

I 1915 startet Vestfold tørrmelkfabrikk opp produksjon i lokalene, etter at de hadde kjøpt eiendommen i 1914. Denne fabrikken brant i 1917. Norsk Tørrmelkcompagnie AS overtok eiendommen året etter, men gikk konkurs i 1922. I 1941 ble det startet Revetal Potettørkeri i lokalene, før det i 1950 ble solgt til S/L Østlanske Melkesentral. De startet i 1952 med produksjon av tørrmelk igjen. I 1972 overtok et selskap som drev med eggeprodukter. Fabrikken er nå revet og erstattet av nye lokaler til Nortura Eggeprodukter Revetal. 

(Rønningen: 1985, 348)
(Unneberg: 1961, 707-708)
(Wekre: 1960, 138 og 165-166)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-09 13:56

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet