Ormestad skole

Våle kommune bygde  hus til skole og lærerbolig på Ormestad i 1878. Skolen ble nedlagt i 1934 når Berg skole sto ferdig. 

I 1900 og 1910 var det Guttorm Bjørgum som var lærer ved skolen. 

I 1924 søkte lærer Solerød om å få leie bort jorda i et år, og fikk dette godkjent. Vedtaket sa at det bare var for et år, og at lærere senere måtte dyrke jorda, slik at de fikk bedre føling med befolkningens levekår. 

Det ble, i 1932, bestemt at skolen skulle legges ned og at lokalene skulle bli lærerboliger. Eiendommen ble likevel solgt i 1934 når elevene var flyttet til Berg skole, og har vært gårdsbruk siden. 

(Rønningen: 1985, 178, 266 og 290)
(Unneberg: 1961, 400-401)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-09 13:56

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet