Solerød skole

Skolen ble bygget i 1878. I 1890 krevde presten i Våle at han fikk stall til hestene når han var i kirken, og denne ble bygget ved Solerød skole. 

Hans Olsen Solerød, som hadde vært lærer på omgangsskolen i Undrumsdal ble første lærer. Han feiret 50 år som lærer i 1886. 
Embret Lunås var lærer her både i 1900 og 1910. 

I 1936 var skolen blitt for liten, og man bygde ny skole ved siden av den gamle.
Sverre Huseby var skolestyrer, og bodde i den gamle skolen. 

I 1965 ble Berg skole nær Revetal lagt ned, og elevene overflyttet til Solerød. SKolen ble da raskt for liten, og det ble bygget ny skole i 1969. 

Det gamle skolebygget blir i dag benyttet til barnehage, det eldste er revet. Skolen drives i dag som et oppvekstsenter bestående av skole og barnehage. 

(Rønningen: 1985, 180, 186, 216, 330)
(Unneberg: 1963, 1310-1311)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-09 13:55

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet