Peterskirken

"Det er ikke utelukket at Peterskirken i Tønsberg kan skrive seg fra det 12. hundreåret, men den blir første gang omtalt i kildene i 1298. Den var byens tredje soknekirke og hadde en egen kirkegård og prestegård." (Johnsen 1971:59)

"Kirken brant helt ned i bybrannen i 1536 og ble med det lagt øde" (Wikipedia.no) 

"Peterskirken lå like øst for Lavranskirken. Den ble bygd i stein i første halvdel av 1100-tallet, men kirkegården har vært i funksjon fra rundt år 1000." (Brendalsmo:1994)

Prester ved Peterskirken
(Gjessing 1913:172)

-Sigvardus (1298)
-Torbjorn Steinarsson (ca. 1350)
-Anders Arnoldsson (1386)
-Sira Steinar Torgilsson (1387, 1390, 1393, 1395, 1398)
-Bjørn Torkilsson (1408, 1412)
-Torgils (1435)
-Sira Hans Jensson (1448, 1456, 1460)
Fungerte også som prest ved Mariakirken
-Eirik Nilsson (1481)
Fungerte også som prest ved Mariakirken 

 

 

 

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet