Revetal stasjon

Stasjon på Eidsfossbanen i perioden denne var åpen, 1901-1938. Eidsfossbanen var en privatbane, som var eid av kommunene og private. Den fraktet særlig gods fra Eidsfoss jernverk til Tønsberg. Banen var ikke drivverdig, og gikk stadig med underskudd, frem til den i 1938 ble nedlagt.

I 1941 ble stasjonsbygningen på Revetal, bygget i 1922, solgt til Adolf Gran, som sammen med sin svoger Rustan startet med landbruks- og bygningsartikler. Poståpneriet på Revetal holdt til i butikken. I de senere år har stasjonen blitt brukt som serveringssted, Revetal gamle stasjon.

(Unneberg: 1961, 705-706)
(Rønningen: 1985, 286)
(Nilsson: 1994, 228)
(Holt i Møller: 1980, 274-275)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-14 17:42

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet