Svinevoll stasjon

Stasjon på Eidsfossbanen i perioden denne var åpen, 1901-1938. Eidsfossbanen var en privatbane, som var eid av kommunene og private. Den fraktet særlig gods fra Eidsfoss jernverk til Tønsberg. Banen var ikke drivverdig, og gikk stadig med underskudd, frem til den i 1938 ble nedlagt.

Stasjonen ble i 1941 kjøpt av Reidar Hegg som bygde opp sagbruk på eiendommen, se mer på Hegg bruk.

(Rønningen: 1985, 286)
(Nilsson: 1994, 228)
(Holt i Møller: 1980, 274-275)
(Unneberg: 1963, 1008)

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-14 17:52

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet