Svend Foyns arbeiderboliger

Arbeiderboligene3

"Svend Foyns arbeiderboliger ved Ollebukten blev opført i 1850 (hovedbygningen mot den nuværende Stensallé og uthusbygningen mot Gunnarsbø)(..) Bygningene inneholdt nu 52 familieleiligheter á 2 rum, det ene med kokeinnretning, foruten kjeller og loftrum, samt 19 rum for enkeltpersoner" (Johnsen:1952)

"Foyn blir større og større som menneske som tiden går - bare tenk på "Asylet" eller barnehagen, hvor alle de små fikk være mens foreldrene arebiedet." (Paulsen:1953)

 

 

 

 

 

 

Referanser

Sist oppdatert: 2013-10-04 09:27

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet