Ramnes stasjon

Stasjon på Eidsfossbanen i perioden denne var åpen, 1901 - 1938. Eidsfossbanen var en privatbane som var eid av kommunene og private. Den fraktet i hovedsak gods fra Eidsfos jernverk til Tønsberg, men også passasjerer. Banen var ikke drivverdig og gikk stadig med underskudd, noe som førte til at kommunene måtte bevilge midler til driften. Banen ble nedlagt i 1938.

Ramnes bygdebok (Unneberg) 1970:414-415

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-16 21:42

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet