Valle bru

126 meter lang trebru på Eidsfossbanen. Grunnforholdene ved brua var ustabile, og under byggingen forsvant et brokar av stein ned i leira. Det andre brokaret står igjen og er synlig i dag. Også mens Eidsfossbanen var i drift fryktet man at brua kunne rase ut i elva. På folkemunne ble uttrykket "Valle bru - hutte tu" stående som et eksempel på usikkerheten rundt bruas sikkerhet.

Banedata '94 (Nilsson) 1994:226-227

Ramnes Bygdebok (Unneberg) 1970:393

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-16 23:03

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet