Ramnes Landhandleri

I 1903 kjøpte Ole Heian tomt på Ramnes Han hadde løst handelsbrev i 1900. Etterat to små tomter ble lagt inntil i 1906, bygde Heian forretningsgård og handlet her fram til 1914 da han solgte til Tov Hellem. Butikken hadde flere eiere frem til den ble nedlagt etter brann i 1980

Ramnes bygdebok (Unneberg) 1970:405-406

Ramnesiana (Ramnes Historielag) 1999

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-19 00:45

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet