Ramnes mølle (og sagbruk), Mølledammen

Det har vært møllevirksomhet på gården Nordre Ramnes fra gammel tid, og da vannsaga kom tidlig på 1500-tallet ble det også anlagt sagbruk her. 

I desember 1918 ble kverna på Nordre Ramnes ødelagt i brann. Ny mølle ble satt opp, denne var i drift til 1948. Saga ble nedlagt allered ei 1930.

Mølledammen ble valgt som Ramnes kommunes tusenårssted i år 2000.

Ramnes bygdebok (Unneberg) 1970:391-393

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-20 22:18

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet