Klopp handel (Nybø)

Abraham Musum drev handel på Nybø i 1930-årene. Han leide ut forretningen på Dyrsa (Klopp landhandel) og drev selv forretning litt lenger opp i veien. Musum drev handel i to perioder på Nybø før han overtok driften av landhandleriet på Dyrsa for godt.

Ramnes bygdebok (Unneberg) 1970:465, 467 

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-26 14:51

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet