Hole skole, Ramnes

Eiendommen ble utskilt i 1869 og solgt med påstående våningshus til Ramnes kommune for 165 spd. Bygningen skulle være skole for Hole krets, og kommunen hadde allerede leid stedet til skole i flere år. Nytt skolebygg ble reist, og dette ble den første skole Ramnes kommune bygde.

Allerede i 1893 flyttet elevene til Linnestad skole. Eiendommen ble deretter solgt til private.

Ramnes bygdebok (Unneberg) 1970 439

Bygdehistorie for Ramnes (Rønningen) 1993 227

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-28 22:54

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet