Skotvedt skysstasjon og gjestgiveri, Fon

I 1802 fikk Lars Hansen kongelig bevilling til å drive gjestgiveri på Skotvedt Østre. Her var også skysstasjon. I 1892 ble skysstasjon og gjestgiveri flyttet til Hvam.

Ramnes bygdebok (Unneberg) 1970 1136

Bygdehistorie Ramnes (Rønningen) 1993 67

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-29 01:45

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet